Implementering förskoleklass 4 april

4 april

Gruppdiskussioner

Här antecknar grupp 1 Språk och kommunikation

Här antecknar grupp 2 Skapande och estetiska uttrycksformer

Här antecknar grupp 3 Matematiska resonemang och uttrycksformer

Här antecknar grupp 4 Natur, teknik och samhälle

Padlet HÄR