Teampiloter skola 24 september

Anteckningar från gruppsamtalen HÄR

Marikas presentation hittar du HÄR

Korta reflektioner från dagens samtal:

teampilot skola

Litteraturtips för den som vill gå på djupet :

Det professionella lärandets inneboende kraft – Helen Timperley

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem – Jan Håkansson

Elevnära skolledarskap – Viviane Robinson

Flip the system – Jelmer Evers och René Kneyber

Alla i mål – Per Kornhall

Resultatanalys i skolan – Jonas Österberg

 

 

Reviderade Allmänna råd om Utvecklingssamtalet och IUP

Nya allmänna råd har tagits fram för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Revideringen av de allmänna råden är en följd av den lagändring som trädde i kraft den 19 november 2013. Den innebär att skriftliga individuella utvecklingsplaner endast ska tas fram en gång per läsår i de årskurser där betyg inte sätts. För de årskurser där betyg sätts finns det inte längre krav på att ta fram skriftliga individuella utvecklingsplaner.

Skolverket ger ut allmänna råd som är rekommendationer om hur lärare, rektorer och huvudmän kan eller bör handla för att uppfylla kraven i bestämmelserna. Allmänna råd syftar till att påverka utvecklingen i en viss riktning och att främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör alltså följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna uppfylls.

HÄR kommer du till Skolverkets sida om de reviderade Allmänna råden

allm_na_r_den_t

Ämnesworkshop 22/10 Mu, Tk, Bd

Bild:

HÄR hittar du länk till film om bedömning (börja titta 3.10 in i filmen, sluta ca 13.00) Handlar om formativ bedömning i bildämnet.

HÄR hittar du skriftligt bedömningsstöd

Teknik:

HÄR hittar du länk till film om bedömning (börja titta på filmen 5.52 in i filmen, sluta 12.20)

HÄR hittar du kommentarmaterial till kunskapskraven ( Elevarbete sid 48-53)

Musik:

HÄR hittar du skriftligt bedömningsstöd för ensemblespel