Träff förskolepiloter 20/11

Frågeställning till samtal:

  • Hur använder ni dokumentation/reflektion för att synliggöra/utmana barns lärprocesser i no/teknik? Har det lett till nya insikter/kunskaper som i sin tur lett till förändrat förhållningssätt/miljöer/metoder?

HÄR hittar du Mias presentation

HÄR antecknar vi under förmiddagens gruppsamtal

HÄR antecknar vi under eftermiddagens gruppsamtal

HÄR summerar deltagare förmiddag

HÄR summerar deltagare eftermiddag