Fritidshemspiloter 29 april

utveckling pågår

HÄR laddar du ner Skolverkets material Utveckling pågår

om kvalitetsarbete i fritidshem

HÄR antecknar vi under erfarenhetsutbytet

Systematiskt kvalitetsarbete fritidshem (Lärarförbundets material om systematiskt kvalitetsarbete i fritidshem, inkl deras kursplan för fritidshem)

Kjells och Marikas presentation 

Frågeställningar att ha med på verksamhetsbesöket: 

•Det här gjorde mig nyfiken

•Det här skulle jag vilja veta mer om

•Det här är ett utvecklingsområde i min verksamhet vilket gör att jag skulle vilja pröva detta