Teampiloter skola 24 september

Anteckningar från gruppsamtalen HÄR

Marikas presentation hittar du HÄR

Korta reflektioner från dagens samtal:

teampilot skola

Litteraturtips för den som vill gå på djupet :

Det professionella lärandets inneboende kraft – Helen Timperley

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem – Jan Håkansson

Elevnära skolledarskap – Viviane Robinson

Flip the system – Jelmer Evers och René Kneyber

Alla i mål – Per Kornhall

Resultatanalys i skolan – Jonas Österberg