Teampiloter skola 24 september

Anteckningar från gruppsamtalen HÄR

Marikas presentation hittar du HÄR

Korta reflektioner från dagens samtal:

teampilot skola

Litteraturtips för den som vill gå på djupet :

Det professionella lärandets inneboende kraft – Helen Timperley

Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem – Jan Håkansson

Elevnära skolledarskap – Viviane Robinson

Flip the system – Jelmer Evers och René Kneyber

Alla i mål – Per Kornhall

Resultatanalys i skolan – Jonas Österberg

 

 

Teampilotdag 30/1

HÄR antecknar vi under gruppsamtalen

Exempel på delaktighet hittar du HÄR

HÄR hittar du Marikas presentation

inflytandehandboken.se kan du läsa mer om olika sätt att ge elever inflytande i skolan. Sidan bygger vidare på ”Inflytande för elever – en handbok för rektorer och lärare” som getts ut på Elevrörelsens förlag, och som tagits fram i samarbete med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, Sveriges Elevråds Centralorganisation – SECO och Sveriges Elevråd – SVEA. På sidan finns också mallar och dokument som inte är med i boken.

Boken som pdf Inflytandeboken