Ämnesworkshop 22/10 Mu, Tk, Bd

Bild:

HÄR hittar du länk till film om bedömning (börja titta 3.10 in i filmen, sluta ca 13.00) Handlar om formativ bedömning i bildämnet.

HÄR hittar du skriftligt bedömningsstöd

Teknik:

HÄR hittar du länk till film om bedömning (börja titta på filmen 5.52 in i filmen, sluta 12.20)

HÄR hittar du kommentarmaterial till kunskapskraven ( Elevarbete sid 48-53)

Musik:

HÄR hittar du skriftligt bedömningsstöd för ensemblespel

 

Ämnesworkshops i praktisk/ estetiska ämnen

Ämnesworkshop:

Vid två tillfällen i april fortsätter vi samtalen kring undervisning i praktisk/estetiska ämnen. Vi samtalar kring de bedömningsstöd som finns för respektive ämne samt utbyter erfarenheter kring hur man kan jobba med det centrala innehållet.
Vi gör en gemensam uppstart i Sessionsalen och arbetar sedan i ämnesgrupper.
Maila gärna specifika frågor som ni vill att vi lyfter tillsammans senast måndagen den 8 april.

15 april kl 14.00-16.30  musik/ bild/ slöjd Sessionsalen, Kommunhuset

24 april kl 14.00-16.30 hkk/ idrott/ teknik Sessionssalen, Kommunhuset

OBS! Anmälan görs här senast 11 april

Sprid gärna detta vidare till era kollegor så att vi blir många på träffarna.

Här gör vi anteckningar under gruppsamtal

Avstämning inför hösten

Att utveckla färdigheter i slöjden med hjälp av IT  – artikel från Skolverket

IT ökar engagemanget i idrottsundervisningen – artikel från skolverket

 

Skolverkets kommentarer till kunskapskrav

Nu har Skolverket publicerat  kommentarmaterial till kunskapskraven i engelska, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.

Detta är erfterfrågat från många men samtidigt kan jag inte låta bli att undra över vad det är för ett styrdokument vi har som kräver ett kommentarmaterial för både kursplan och kunskapskrav.  Hoppas i alla fall att det kan bli det stöd som efterfrågas, men låt det inte ersätta kollegialt samarbete kring planering och bedömning.

I tolkning av styrdokument är inte ensam stark!

 

 

Sugen på att utveckla matematikundervisningen?

Passa i så fall på att ta del av andra lärares erfarenheter från matematiksatsningen som gjorts från Skolverket år 2009 – 2011. Vilka hinder och möjligheter har dykt upp under arbetet?  jag tror att den här rapporten kan många goda tankar och konkreta tips inför uppstarten av ett utvecklingsarbete i matematik.

Tid för matematik (Skolverket 2012)

Teampilotdag för grundskolan/grundsär 7 februari

Den 7 februari träffas teampiloter i grundskolan och grundsärskolan i Kommunhuset, Partille, kl 8.30 – 16.00.

Anmälan kan du göra här !

Under förmiddagen kommer vi att arbeta med formativ undervisning tillsammans med Tuula, Annika och Tobias som är utvecklingsledare i Learning Study i Partille. Det blir både föreläsning och grupparbete.

På eftermiddagen kommer ni att arbeta med det uppdrag ni får med er ut till arbetslagen och det blir också utrymme för att tillsammans med rektor planera  arbetet vid den egna enheten.

Varmt välkomna!!

Bedömning för lärande med Christian Lundahl

GRutbildning har lagt ut en filmad föreläsning med Christian Lundahl.

Det är uppdelat i olika avsnitt och perfekt att titta på någon eller några delar tillsammans i arbetslaget för att sedan diskutera tillsammans.

Vill också passa på att tipsa om Anders Jönssons bok, Lärande bedömning (2011). Här ges en bra grund kring vad lärande bedömning kan innebära och han lyfter både formativ och summativ bedömning.