Vad är KIL?

KIL-organisationen består av teampiloter, det vill säga pedagoger från arbetslag i förskola, förskoleklass, fritidshem och skola i Partille kommun.

KIL finns för att

– stödja och stimulera pedagogisk utveckling i arbetslagen.

– vara ett stöd för arbetslaget och förskolechef/rektor i det systematiska kvalitetsarbetet

– vara ett stöd för arbetslaget och förskolechef/rektor att tolka styrdokumenten

– vara ett stöd för förskolechefs/rektors pedagogiska ledarskap.

I teampiloternas uppdrag ingår att tillsammans med förskolechef/rektor stödja och utveckla arbetslagets

– systematiska kvalitetsarbete

– metoder och förhållningssätt kring kollegialt lärande

– gemensam förståelse av läroplaner/kursplaner.

– arbete med formativ undervisning och bedömning.

– förhållningssätt kring professionellt språk i dokumentation och samtal

Läs gärna mer HÄR

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *